Välkommen!

Hela Norden ska leva ønsker sine medlemmer, venner og kontakter en god jul og takker for samarbeidet i 2018.  Vi sender gode ønsker for 2019 med framgang for nordisk samarbeid om nærmiljø og inkludering der folk bor.

Med hilsen fra

Erik Sennesvik
Ruth Våpenstad
Annette Skogheim


Hela Norden ska leva (HNSL) er en samarbeidsorganisasjon for nærmiljøorganisasjoner i Norden. Medlemmene i HNSL representerer organisasjoner fra Sverige, Norge, Finland, Åland, Færøyene, Island og Danmark.
Formålet for samarbeidet er å støtte og fremme lokalbasert lokal utvikling i Norden.

HNSL vil ut i fra sitt arbeide utvikle og gjenopplive gode og levedyktige levekår ved å fungere som samarbeidsgiver og interessent for landsdekkende foreninger, organisasjoner eller nettverk som arbeider for lokal utvikling. Viktige tema i forhold til dette er nærdemokrati, ungdommer, kultur og landsbygdsforskning.


Arrangement

Climate Policy and the Nordic Countries ConferenceNordregio

Ønsker du å vite  mer om Nordens mål og policiys for minske klimautslipp?

Gå ikke glipp av konferansen om Climate Policy and the Nordic Countries i Stockholm 24 oktober!

For mer informasjon gå til

http://www.nordregio.org/events/climate-policy-and-the-nordic-countries-conference/


Hele Norden skal med

Det er mange likhetstrekk i Norden når det gjelder innbyggermedvirkning og nærmiljøarbeid. I slutten av uka er dette på dagsorden:  Åland er møtested for høstmøtet i “Hela Norden skal leva”. Styremøte og årsmøte avholdes 5. oktober. Vedtektsendring og virksomhetsplan for 2019 skal behandles. Norge sammen med Island er også her et «utenforland».  Øvrige land nyter godt at tilskudd fra EU i sitt arbeid. Møtet skjer samtidig som “Den finlandssvenska Landsbygds-riksdagen” arrangeres, et arrangement som delvis finansieres av EU-midler.

«Hela Norden ska leva» vil fremme alle aktiviteter som er viet til å utvikle og vitalisere gode og levedyktige levekår i landsbygda og lokalsamfunn i Norden. Dette er områder som trenger mer oppmerksomhet i media og politikk. Et sterkt samfunn er basert på likestilling og medvirkning fra lokalsamfunnene i den enkelte kommunene. VFO har for tiden ordførervervet i organisasjonen som i år fyller 10 år