Finland – Föreningen Lokalkraft Leader Åland

LEADER är en finansieringsmetod för lokalt ledd utveckling (Community-led developement, CLLD) som funnits inom EU sedan 1990-talet och bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Syftet är att med stöd av invånarnas kunskap, engagemang och initiativ uppnå målsättningarna för utveckling på platsen, tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Detta benämns ofta som landsbygdsutveckling. Den förvaltande organisationen – den lokala aktionsgruppen – skriver en lokal utvecklingsstrategi som ger området en budget och beskriver vilka insatser som kan stödjas för att öka attraktionskraften i området och t.ex. stimulera ökad sysselsättning.  Hela Åland är ett eget Leaderområde och föreningen som förvaltar metoden här är Lokalkraft Leader Åland, en ideell förening som grundades 2007 med syfte att verka för landsbygdens utveckling. Föreningen har sedan dess implementerat LEADER-metoden och beviljat stöd till över 200 lokala projekt med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (genom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram) samt Europeiska havs- och fiskerifonden (genom den åländska delen av Finlands operativa program för havs- och fiskerinäringen).

Kontaktuppgifter:
Alexandra de Haas
Postadress: Lokalkraft LEADER Åland rf, PB 229, AX-22101 Mariehamn, Åland
Besöksadress: Ålands Landsbygdscentrum, Jomala, Åland Telefon: +358 457 345 0450
Epost: info@leader.ax
www.leader.ax