Sverige- Hela Sverige ska leva

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva bildades 1989. Idag är ca 5 100  lokala utvecklingsgrupper och 40 folkrörelser/organisationer medlemmar. I alla län och i ca 100 kommuner har de lokala grupperna organiserat sig i länsavdelningar och kommunbygderåd för att driva gemensamma frågor.

Hela Sverige ska leva stödjer lokal utveckling, stimulerar samverkan, bildar opinion och påverkar politiken för landsbygden och lokal utveckling. Omställning till hållbara bygder, lokal kapitalbildning, lokal service, kultur och bredband till byarna är några aktuella och viktiga arbetsområden.

Verksamheten finansieras genom statsanslag, medlemsavgifter, sponsring och projekt. Vartannat år håller Hela Sverige ska leva  Landsbygdsriksdag med omkring 700 – 1 000 deltagare, många från andra länder.

Ordföranden är Åse Classon och Staffan Nilsson samt verksamhetschef Terese Bengard. I det nordiska samarbetet deltar dessutom Ulrik Strömberg.

Kontaktuppgifter:
Adress: Stortorget 7, 2 tr, 111 29 Stockholm.
Tfn: 010-489 13 50,
e-post: 
info@helasverige.se
www.helasverige.se

Twitter:#helasverigeskaleva
Facebook: Hela Sverige ska leva
Instagram: helasverigeskaleva