Danmark: Landdistrikternes Fællesråd

Landsforeningen af Landsbysamfund er en paraplyforening, der varetager lokalsamfundenes, landsbyernes og landdistrikternes interesser. Foreningens medlemmer er de forskellige frivillige aktører i landdistrikterne, der ønsker at tage del i, og få indflydelse på, udviklingen i landområderne. Landsforeningen blev oprettet i 1976 og har ca. 500 medlemmer, der i alt repræsenterer omkring 100.000 mennesker på landsplan.

I de senere år har medlemsantallet været støt stigende, og foreningen har opnået at blive en anerkendt samarbejdspartner for både stat, regioner og kommuner. Landsforeningen af Landsbysamfunds hovedarbejdsområder: Medlemshvervning, kontakt til offentlige myndigheder, deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper, Hela Norden Ska Leva, børne- og unge demokrati, deltagelse i eksterne projekter og folkeoplysning om landdistriktsudvikling.

En mærkesag for LAL er at styrke borgerinddragelsen i de offentlige beslutningsprocesser for på den måde at sikre at beslutninger, der vedrører landområderne, bliver taget med afsæt i den virkelighed der er i landdistrikterne.

I marts måned 2011 blev LAL nedlagt og i maj måned 2011 blev Danske Landsbyer stiftet. Danske Landsbyer er en afdeling i Landdistrikternes Fællesråd og under HNSL medlemmer for 2012 kan der her læses om Landdistrikternes Fællesråd.

Kontaktoplysninger:

Landdistrikternes Fællesråd, Rådhusgade 100, 8300 Odder, Tlf. 6131 3636
Kontaktperson: Noa Jankovic, e-post: mail@landdistrikterne.dk

http://landdistrikterne.dk/