Färöarna – Kommunufelagið

Kommuneforeningen forfølger kommunenes interesser overfor nasjonale og statlige myndigheter.

Kommunufelagið står for kommunikasjon med kommunene. Kommunufelagið er ivaretar av kommunale interesser. Ansatte i Kommunufelag gir råd og veileder kommunepolitikere og kommunalt ansatte i generelle spørsmål og saker. Det skal jobbes for enkel utveksling av ansvars- og ansvarsforhold mellom landet og kommunen, og kommunestyret vil bli styrket.

Kommuneforeningen er sammensatt av ett styre, det tar beslutninger, ett ansatt, ett selskap betyr noe for styret, og ett kontor, ett koordinerer aktivitetene og legger ut beslutningene til styret.

Kommuneforeningen koordinerer, ordner og gir råd til kommunene i saker av samfunnsmessig interesse og i spesielle tilfeller. Eksempler på slike tilfeller kan f.eks. være: utveksling av erfaringer mellom land og kommuner, igangsetting av samarbeid.

Det innebærer også utveksling og samarbeid med landet, arbeidslivet, foreninger og foreninger på Færøyene og i utlandet.

Kontaktuppgifter:

Eyðun Christiansen, e-post: eydun@ksf.fo

Kommunufelagið • R. C. Effersøesgøta 26 • FO-100 Tórshavn •

tel. +298 302480 •

kf@kf.fo