Island – Landsbyggðin lifi

Landsbyggðin lifi (LBL) blev funderad 2001. Det är en gräsrotsrörelse som arbetar för att motivera folk på glesbygden til det gemensamma endamålet at behålla de små samfund som finns spritt om landet.  LBL skal bli den gemensamma nämnare på glesbygden, försöka bibehålla och utveckla glesbyggden och bli språkrör för folk som vil bo på glesbygden. Med lokal gräsrotsarbete, genom att bilda nya lokalföreningar och genom förknytning til andra föreningar och förbund med samma endamål blir detta möjligt. I dag är 17 olika föreningar knutna til LBL men enskilda personer kan också vara medlemmar.

LBL hemsida (www.landlif.is), som likaväl kan kallas internättidning, är en av dom viktigaste länkarna för att knyta ihop landsbygdsarbetet, både inom och utanför LBL, särskilt med andra internättidningar på glesbygden.  Hemsidan är nu ett viktigt forum för landsbygdsdiskussionen på Island och samtidigt ett verktyg för att bygga opp föreningen.

LBL organiserar bygdemöten eller workshops i förknyttelse med sitt årsmöte. 

Vi vill hålla en god kontakt med medlemmar i de nordiska länderna genom Hela Norden skal leva och öka samarbetet för att främja en blomstrande byggd på landsbygden för framtiden.

Kontaktsuppgifter:

Landsbyggdin lifi (LBL), Sporhamrar 6, 112 Reykjavík, Ísland.

Tel.:+354 452 4472

landlif@landlif.is

http://www.landlif.is