Välkommen!

Ingen møter i 2020?

Skal 2020 bli året uten møter i Hele Norden ska leva? Dette vil vi avklare etter sommeren.  Corona-trusselen preger fortsatt verden.  Foreløpig planlegges det for et digitalt møte i løpet av høsten.

Inntil videre ønsker vi alle i Norden en fortsatt god sommer.

 


 

Ulrik takker for seg!

Ulrik Strömberg tillhör det exklusiva gäng som, skulle man kunna säga, arbetade på Hela Sverige ska leva redan innan det fanns. Bidragsyter og en stødig person i Hela Norden ska leva gjennom mange år.

Ulrik har arbetat sedan mitten av 1980-talet med lokal utveckling och landsbygdsfrågor. Först i regeringskommittén Glesbygdsdelegationen, som tillsammans med folkrörelserna drev kampanjen Hela Sverige ska leva – den kampanj som ledde till att vår organisation bildades hösten 1989. Redan från starten var Ulrik med och har sedan dess jobbat med många olika saker, exempelvis ungas engagemang, fiber och som styrelsens sekreterare. Ulrik tycker att han är mycket privilegierad som har fått vara med om att strukturera och bygga en folkrörelse.

Du har ju ett perspektiv på nära 40 år av landsbygdsutveckling. Vad är de största förändringarna du ser?

– Framväxten av byarörelsen, med nära 5 000 lokala utvecklingsgrupperna är stort, det ger en ny samhällsstruktur för utveckling på landsbygden. Men jag tycker att politiken skulle tagit bättre vara på de positiva resultat som kom ur kampanjen, vårdat det och förädlat. Andra starka krafter tog över som satsningar på städer och marknadsanpassning. Men nu ser jag tendenser både politiskt och medialt att vi kanske är på rätt väg – att politiken ser landsbygden som en resurs.  

Något speciellt du minns?

– Ja, de två timmarna med Sara Lidman på Bio Norden under Hela Sveriges Filmfestival i Jokkmokk, en liten grupp som fick ta del av hennes livsberättelse. Gåshud. Jag minns också med glädje alla de människor jag mött under åren i byarörelsen, och att jag fått känna den lokala kraften från hela landet vid våra 15 Landsbygdsriksdagar.

Har landsbygden fått en bättre position sedan Hela Sverige ska leva bildades?

– Det ser bättre ut, landsbygden tar sina steg framåt både medialt och politiskt. Det ser vi nu i debatten stad – land, att attityden sakta börjar ändras. Det lokala arbetet i byarörelsen måste fortsätta att stärkas – det är där kraften finns.

Vad ska du göra nu när du gått i pension?

Jag och min hustru Kerstin ska göra resor över hela vårt fantastiska Sverige, snickra på våra hus, paddla kajak, vandra, springa, odla samt fortsätta vara aktiv för landsbygdsfrågorna på olika sätt.

 


 

Vi er ganske like, her i Norden.

Det var konklusjonen etter foredraget om frivillighet i Norden, en sammenlikning, av Daniel Arnesen fra Institutt for samfunnsforskning.  Vi legger ut presentasjonen på nettsiden www.helanorden.se for dem som vil vite mer.

Høstmøtet i Hela Norden ska leva var lagt til Oslo og Vellenes Fellesorganisasjon 8. oktober.  Mye tid ble brukt på å drøfte hvordan HNSL kan bli en sterkere part i det nordiske samarbeidet.  Dette blir en viktig oppgave fram til neste møte, der vi har etablert kontakt med Nordisk Ministerråd. Hele Norden ønsker også Lokalkraft Leader Åland velkommen som medlem i Hela Norden ska leva.

 


 

“Hela Norden ska leva” i København

 
 
Hver vår og høst samles Hela Norden ska Leva til møte, og i denne våren gikk turen til våre danske venner fra Landdistrikternes Fællesråd der Grethe Saabye og Anni Langkjær Sørensen var verter. I møtet ble vi godt kjent med hvordan landdistriktene er organisert og hvordan de driver politisk medvirkning i Danmark.
 
 
Stikkordet for dem er «Danmark i balanse», hvor alle deler av landet er preget av vekst og utvikling, basert på et desentralisert Danmark. Det er fokus på at det må være gode rammebetingelser for næringsliv og jobbsøking, samt gode muligheter for å leve og bo i hele landet. Landdistriktenrnes Fællesråd kommuniserer direkte med parlamentsmedlemmer, ministre, tjenestemenn og tjenestemenn i departementer, kommuner og regioner. Der de innleder til debatter og arrangerer høringer, konferanser og lignende. De setter dagsorden i media på landsbygda. De er også en nasjonal sparringspartner for sentraladministrasjonen og Folketinget, og deltar i et stort antall styre-, komité- og rådsmøter.
 
 
Det er viktig for alle medlemmene i Hele Norden ska Leva å lære av hverandre og bli inspirert. Vi ser det er store forskjeller, men vell så mange likheter landene i mellom når det kommer til inkludering og innbyggermedvirkning av landdistriktene og nærmiljø. Hela Norden ska Leva vil i tiden fremover derfor se på muligheten til å få i gang et felles prosjekt som går nærmere inn på dette, og vi ser frem til en spennende tid og et fortsatt godt samarbeid!
 
 

 
 

Hela Norden ska leva ønsker sine medlemmer, venner og kontakter en god jul og takker for samarbeidet i 2018.  Vi sender gode ønsker for 2019 med framgang for nordisk samarbeid om nærmiljø og inkludering der folk bor.

Med hilsen fra

Erik Sennesvik
Ruth Våpenstad
Annette Skogheim


Hela Norden ska leva (HNSL) er en samarbeidsorganisasjon for nærmiljøorganisasjoner i Norden. Medlemmene i HNSL representerer organisasjoner fra Sverige, Norge, Finland, Åland, Færøyene, Island og Danmark.
Formålet for samarbeidet er å støtte og fremme lokalbasert lokal utvikling i Norden.

HNSL vil ut i fra sitt arbeide utvikle og gjenopplive gode og levedyktige levekår ved å fungere som samarbeidsgiver og interessent for landsdekkende foreninger, organisasjoner eller nettverk som arbeider for lokal utvikling. Viktige tema i forhold til dette er nærdemokrati, ungdommer, kultur og landsbygdsforskning.


Arrangement

Climate Policy and the Nordic Countries ConferenceNordregio

Ønsker du å vite  mer om Nordens mål og policiys for minske klimautslipp?

Gå ikke glipp av konferansen om Climate Policy and the Nordic Countries i Stockholm 24 oktober!

For mer informasjon gå til

http://www.nordregio.org/events/climate-policy-and-the-nordic-countries-conference/


Hele Norden skal med

Det er mange likhetstrekk i Norden når det gjelder innbyggermedvirkning og nærmiljøarbeid. I slutten av uka er dette på dagsorden:  Åland er møtested for høstmøtet i “Hela Norden skal leva”. Styremøte og årsmøte avholdes 5. oktober. Vedtektsendring og virksomhetsplan for 2019 skal behandles. Norge sammen med Island er også her et «utenforland».  Øvrige land nyter godt at tilskudd fra EU i sitt arbeid. Møtet skjer samtidig som “Den finlandssvenska Landsbygds-riksdagen” arrangeres, et arrangement som delvis finansieres av EU-midler.

«Hela Norden ska leva» vil fremme alle aktiviteter som er viet til å utvikle og vitalisere gode og levedyktige levekår i landsbygda og lokalsamfunn i Norden. Dette er områder som trenger mer oppmerksomhet i media og politikk. Et sterkt samfunn er basert på likestilling og medvirkning fra lokalsamfunnene i den enkelte kommunene. VFO har for tiden ordførervervet i organisasjonen som i år fyller 10 år