Formannskap

I  høstmøte i “Hela Norden ska leva” 1. desember ble det besluttet at  Norge tar over ordførervervet fra 2018.
Erik Sennesvik i “Vellenes Fellesorganisasjon” fikk overlevert ordførerklubben av Åse Classon i “Hela Sverige ska leva”. Deltakare på møtet var utsendinger fra Norge, Åland, Island, Finland og Sverige.
Vellenes Fellesorganisasjon har deltatt i dette nordiske samabeidet fra 2011.