Norge- Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon ble stiftet i 2010, og er en landsomfattende paraplyorganisasjon for velforeninger, grendelag og andre nærområdeforeninger og eventuelt samarbeidsorgan på kommunenivå. I dag har organisasjonen 2179 medlemmesforeninger.

Formålet er å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i Norge. Som medlemmer kan tas opp alle velforeninger og andre nærområdeforeninger samt deres fellesorgan, men ikke foreninger som har et rent forretningsmessigstformål.

Kontaktinformasjon
Adresse: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo
Tlf: 941 48 897
E-post: post@vellenesfellesorganisasjon.no
www.velnett.no
Facebook: Vellenes Fellesorganisasjon