Åland – Föreningen Lokalkraft Leader Åland

Leader är en finansieringsmetod för lokalt ledd utveckling (Community-led developement, CLLD) som funnits inom EU sedan 1990-talet och bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Syftet är att med stöd av invånarnas kunskap, engagemang och initiativ uppnå målsättningarna för utveckling på platsen, tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Detta benämns ofta som landsbygdsutveckling. Hela Åland är ett eget Leaderområde och föreningen som förvaltar metoden här är Lokalkraft Leader Åland.

Lokalkraft Leader Åland rf är en ideell förening som grundades 2007 (2006) med syfte att verka för landsbygdens utveckling. Styrelsen ansvarar för administrationen av de två lokala aktionsgrupperna, som utses av föreningens medlemmar på höstmötet.

Efter en första programperiod av Leadermetoden på Åland (2007-2013) tog Lokalkraft Leader Åland fram ett förslag på en lokal utvecklingsstrategi för perioden 2014-2020. Programperiodens start försenades, men den 30.09.2015 godkände Ålands landskapsregering Lokalkraft Leader Åland återigen som genomförare (lokal aktionsgrupp) av Leadermetoden/lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet på Åland.

Strategin, som är lokalt förankrad och utarbetad av en strategigrupp, utvärderas under perioden och har reviderats ett antal gånger. Den lokala aktionsgruppen (LAG) är den grupp av människor som ansvarar för att den lokala utvecklingsstrategin förverkligas och behandlar och förordar projektansökningarna.

LAG på Åland består av 15 medlemmar. Medlemmarna skall representera de tre olika sektorerna i samhället: den ideella, den privata och den offentliga sektorn. Könsfördelningen skall vara jämn, men minst 60 resp. 40 %. Minst en ungdomsrepresentant skall ingå i gruppen. Föreningens medlemsmöte väljer gruppen. Ledamöterna väljs för två år i taget, där hälften i gruppen är i tur att avgå varje år. Alla ledamöter skall representera medlemmar i Leader Åland

Kontaktuppgifter:

Alexandra de Haas

Adress: Lokalkraft LEADER Åland rf.  Ålands Landsbygdscentrum, Jomala – Mariehamn – Åland.

Information om förbundet ges på tfn. +358 457 345 0450 eller e post: www.leader.ax